Το έγγραφο αυτό στοχεύει να μοιραστεί με τις οικογένειες οδηγίες σχετικά με την προσέγγιση STEM, την εφαρμογή της και τη χρήση της από το οικογενειακό περιβάλλον, δεδομένα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του έργου botSTEM. Δεν πρόκειται ακριβώς για οδηγό για την προσέγγιση, αλλά αποτελεί προσπάθεια να απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν οι οικογένειες για ενίσχυση των επιστημονικών/τεχνολογικών ικανοτήτων των παιδιών, που προκύπτουν από την αντιμετώπιση αυτής της προσέγγισης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Τονίζουμε ότι οι δραστηριότητες που προτείνονται στο έργο (https://www.botstem.eu/es/) μπορούν να εφαρμοστούν στο σπίτι.

Visits: 2354

Απάντηση