Έργα εργαλείων του έργου

Εδώ είναι οι δέσμες εργαλείων του έργου σε όλες τις γλώσσες συνεργατών

Ρομποτική και βλαστική εκπαίδευση για παιδιά και δημοτικό σχολείο

 

Αγγλικά

BOTSTEM_ENG

 

ιταλικός

BOTSTEM_ITA

 

Ισπανικά

 

BOTSTEM_ESP

 

Σουηδικά

BOTSTEM_SWE

Ελληνικά

BOTSTEM_GRE

Απάντηση