Addendums

Efter att förskollärare genomfört aktiviteter från botSTEMs toolkit har återkoppling skett och beskrivningarna av aktiviteterna har utvecklats. I de utvecklade aktivisterna får robotik och programmering en mer relevant roll än tidigare. Resultaten av detta kunskapsutbyte har sammanställts i ett tillägg (Addendum) som finns på tillgängligt på engelska, spanska, svenska, italienska och grekiska.

[pdf-embedder url=”https://www.botstem.eu/wp-content/uploads/2020/10/Full-Addendum_Swedish.pdf” title=”Full Addendum_Swedish”]

Visningar: 1262