[pdf-embedder url=”https://www.botstem.eu/wp-content/uploads/2020/11/SW_GUIDELINES-FOR-FAMILIES.pdf” title=”SW_GUIDELINES FOR FAMILIES”]

I detta dokument delar vi till hela familjen med oss av några guidelines avseende hur man kan arbeta med STEM, dess tillämpning och de perspektiv med vilka man kan arbeta med i familjen. Dessa guidelines är skapade utifrån erfarenheter från aktiviteter inom botSTEM projektet. Detta dokument utgör inte en allmän guide för STEM utan avser att besvara de frågor som familjer kan tänkas ställa när de önskar utveckla sina barns vetenskapliga och teknologiska kompetens i hemmiljön. Vi vill gärna understryka att de aktiviteter som presenteras i projektet ( https://www.botstem.eu/sv/) kan utföras i hemmet för att uppnå detta syfte.

Träffar: 1939