Κατηγορία: Final Report

O 2 final report BOTSTEM IO2v5

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής. Virtual Learning Environments (VLE), also known as Learning Management Systems (LMS)…

O3A1_report

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής. STEM programmes are receiving increasing attention since they are considered efficient…

FINAL BOTSTEM_O1A1_report

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής. This document contains a description and list of good practices that…

EXPLOITATION PLAN REPORT

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής. The botSTEM project aims to develop new tools by means of…