Κατηγορία: Final Report

BOTSTEM _ Quality Management Evaluation

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα English. This deliverable describes the Quality Plan and Evaluation of the project BOTSTEM In a highly specialized and technologized world, critical and competent…

O 2 final report BOTSTEM IO2v5

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα English. Virtual Learning Environments (VLE), also known as Learning Management Systems (LMS) are online platforms developed to support distance learning using the internet…

O3A1_report

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα English. STEM programmes are receiving increasing attention since they are considered efficient for developing scientific literacy for citizens and for increasing the number…

FINAL BOTSTEM_O1A1_report

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα English. This document contains a description and list of good practices that have been found. It is a Document of Work (DoW) that…

EXPLOITATION PLAN REPORT

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα English. The botSTEM project aims to develop new tools by means of inquiry teaching, open robotics and code-learning for enhancing current didactics of…