Έργα εργαλείων του έργου

Εδώ είναι οι δέσμες εργαλείων του έργου σε όλες τις γλώσσες συνεργατών

Ρομποτική και βλαστική εκπαίδευση για παιδιά και δημοτικό σχολείο

 

Αγγλικά

BOTSTEM_ENG

Κατεβάστε την έκδοση: Toolkit στα Αγγλικά

ιταλικός

[pBOTSTEM_ITA

Κατεβάστε την έκδοση: Toolkit στα Iταλικά

Ισπανικά

BOTSTEM_ESP

Κατεβάστε την έκδοση: Toolkit στα ισπανικά

Σουηδικά

BOTSTEM_SWE

Κάντε λήψη της έκδοσης: Toolkit in Swedish

Ελληνικά

BOTSTEM_GRE

Κατεβάστε την έκδοση: Toolkit στα Ελληνικά

Attachments