Δελτία αποτελεσμάτων έργου

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα δελτία των αποτελεσμάτων του έργου.

Attachments

  • pdf botSTEM_O1A1-report
    BotSTEM Report - INTELLECTUAL OUTPUT O1.A1
    BotSTEM Report - INTELLECTUAL OUTPUT O1.A1
    File size: 294 KB Downloads: 48

Απάντηση