ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό στοχεύει να μοιραστεί με τις οικογένειες οδηγίες σχετικά με την προσέγγιση STEM, την εφαρμογή της και τη χρήση της από το οικογενειακό περιβάλλον, δεδομένα που δημιουργήθηκαν κατά…

BOTSTEM _ Quality Management Evaluation

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα English. This deliverable describes the Quality Plan and Evaluation of the project BOTSTEM In a highly specialized and technologized world, critical and competent…

O 2 final report BOTSTEM IO2v5

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα English. Virtual Learning Environments (VLE), also known as Learning Management Systems (LMS) are online platforms developed to support distance learning using the internet…

O3A1_report

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα English. STEM programmes are receiving increasing attention since they are considered efficient for developing scientific literacy for citizens and for increasing the number…

FINAL BOTSTEM_O1A1_report

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα English. This document contains a description and list of good practices that have been found. It is a Document of Work (DoW) that…

EXPLOITATION PLAN REPORT

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα English. The botSTEM project aims to develop new tools by means of inquiry teaching, open robotics and code-learning for enhancing current didactics of…

BotSTEM Social Impact Analysis

An impact model and a theory of change were provided, focused on kids, as end-users, reached through the service-users, who are teachers. Thus, the impact on school-aged children was assessed…

botSTEM article published

The article: Robotics and Early-years STEM Education: The botSTEM Framework and Activities The article starts with a presentation of the botSTEM toolkit with assorted teaching practices and finishes with examples…

botSTEM in Swedish Press

The Swedish magazine “Förskolan” , a professional magazine directed towards preschool teachers potentially reaching all preschool teachers in Sweden have reported on the botSTEM project. A reporter from the magazine…

ESERA19 and the botSTEM-posters presented

Three posters were presented at the ESERA19 conferense in Bologna. ESERA might be the most significant conference concerning science education worldwide. One poster where exposed during the whole conference in…

BOTSTEM first Multiplier Event in Verona

“Free and mindful opportunities in schools to change the Future” Verona 30th March 2019 The first botSTEM multiplier event has been organized in Verona (Italy) by Polo Europeo della Conoscenza…

The botSTEM Game

The BotSTEM partners have created a new game called THE BOTSTEM GAME in 5 languages (English, Spanish, Swedish, Greek and Italian) for teachers to facilitate the introduction of STEM (Science,…

The joy of creating your own command

Modification of the Toolkit activity ”Children programming each other as bluebots” As a result of teachers trying out the different activities in the botSTEM toolkit, the practices are modified and…

BOTSTEM travels around the world

During 2019 botSTEM Project has been introduced at different conferences in order to make the project objectives, contents and actions developed till now, known worldwide This action of dissemination let…

El Robot como recurso didáctico

La robótica es cada vez más parte de nuestra vida, sobre todo en las aulas, donde desde hace ya algunos años la utilizan para trabajar contenidos curriculares. Pero este trabajo…

Girls into science

The Association for Science Education provides us with a series of articles addressing the issue of girls into science. This web-link gives us access to an inspiring and neatly packaged…

BotSTEM develops an online platform

After a year of successful collaboration, the partners of botSTEM project have managed to complete the first intellectual output of the project. IO1 is an online toolkit that contains good…

Robotics for inclusion

“What the students desire the most is to have value, to belong to their class, to give their contribution” (R. Dreikurs) The students with difficulties or special needs are part…

The Kristianstad meeting – Sep 2018

A year after the kick-of meeting in Burgos, Spain, time had come for the second meeting, this time in Kristianstad, Sweden. Project partners from Spain, Cyprus and Italy joined their…