Om projektet

I en högt specialiserad och teknologisk värld behövs ett kritiskt medborgarskap och kompetens inom naturvetenskap och teknik mer än någonsin. STEM (Naturvetenskap, Teknik, Ingenjörsvetenskap och Matematik) skulle kunna introduceras i tidig barndom med en aktiv och deltagande metodik, inriktad på undersökningsbaserad inlärning och samarbetsprojekt. Teknikunderstödd utbildning – som robotik och programmering – ger nya möjligheter att utforma attraktiva metoder och verktyg för att förbättra barnens engagemang och förbättra de akademiska resultaten inom naturvetenskap, matematik och teknik och öka tillströmningen till de STEM yrken.

Mål

Även om STEM-projekt ökar snabbt fokuseras dessa ofta på gymnasium, högskola och informella sammanhang som t ex museum. Förändring av detta övervägs av beslutsfattare, men det saknas fortfarande forskning om STEM och dess anpassning till barn och elever i grundskolan. Detta är en viktig målgrupp för satsningar mot utökade karriärmöjligheter inom STEM-kopplade utbildningar och yrken.

Målet med botSTEM är att utveckla nya verktyg genom undersökningsbaserad undervisning, robotik och programmering för att förbättra aktuell didaktik för STEM-ämnen. botSTEM förhåller sig till de formella utbildningsplanerna och dess syften för förskola och grundskola.

Specifik syftar botSTEM till att:

 1. förbättra lärande och kompetens och därigenom barn och elevers prestationer i STEM, särskilt inom naturvetenskap och matematik, genom innovativa metoder och resurser som, öppen källkod / mjukvara, undersökningsbaserade projekt och kodspråk
 2. utveckla verktyg som är tilltalande för barn och elever (pedagogiska spel, robotar, lekfull programmering och lämpliga metoder för att genomföra dem)
 3. förbättra kvaliteten och integrationen av livslångt lärande för lärare genom VLE, vilket kan göra kamratlärande mer flexibelt och kostnadseffektivt
 4. optimera den offentliga bilden och uppfattningen om naturvetenskap och teknik genom att tidigt inspirera till STEM integrerat med ett könsbaserat tillvägagångssätt och därigenom övervinna de fördomar som barn kan anta tidigt.

Projekt partners

botSTEM-konsortiet utgör ett tvärvetenskapligt team med en bred geografisk täckning: Spanien, Sverige, Italien och Cypern, vilket speglar en mängd olika kulturella bakgrunder och formella utbildningssystem. Den består av

 • University of Burgos and Kristianstad University, both experts in Education, STEM and robotics
 • Polo Europeo della Conoscenza and Ideodromio, non-profit organisations promoting the STEM education and Citizens’Science
 • Adele Robots, a highly-innovative SME working on social robots, artificial emotions and collaborative robotics
 • K-Veloce, experts on Social Impact Assessment, gender and Dissemination strategy.

Genomslag

botSTEM syftar till att nå 14000 personer under projekttiden och 50000 på lång sikt. Mer än 1500 lärare, 600 forskare, 20 beslutsfattare, 3000 familjer och mer än 1500 barn (4-8 år) kommer att nås. BOTSTEM syftar tll att väsentligt påverka det formella utbildningssystemet och samhället som helhet.

 • Barn (4-8 år): Betydande förbättring av elevprestationer för att öka intresse och kompetens för STEM-yrken och stötta genusintegrering på lång sikt
 • Lärare: Förbättrade undervisnings- och inlärningsprocesser. Verktyg och resurser som är tilltalande för barn och elever. Förbättrad livslång utbildning.
 • Policymakers: Nya metoder för STEMundervisning kompatibla med överfulla klassrum och personlig inlärning. Nya kostnadseffektiva metoder för att minska för tidigt avslutad skolgång. Anpassning av nuvarande läroplaner till ny teknik och dess fördelar. På lång sikt förbereda barn och elever bättre för arbetsmarknaden. Ökad STEM karriär bland utsatta populationer. Minskade genusskillnader.
 • Små och medelstora företag (SME) och industri: Nya marknadsmöjligheter relaterade till robotik och STEM-utbildning integrerad i läroplanen för barn och elever.
 • Open Source Community: mer synlighet och förbättring av resultat.
 • Akademin: Nya forskningsområden och bredare undersökningar. Bättre synlighet av forskning om STEM-utbildning, robotik och programmering för barn
 • Akademin: Nya forskningsområden och bredare undersökningar. Bättre synlighet av forskning om STEM-utbildning, robotik och programmering för barn

Resultat

Följande Intellectual Outputs (IO) kommer att produceras, upprätthållas av en intensiv spridningsaktivitet utifrån en systematisk och deltagande forskning.

 1. Verktygslåda för tidig STEM-utbildning med hjälp av robotik och programmering
 2. Virtual Learning Environment (VLE) och Knowledge Transfer Platform (KTP) riktade till lärare inom STEM-ämnen för barn och elever.
 3. Riktlinjer för beslutsfattare: Hur man uppmuntrar vetenskapliga och tekniska yrken sedan tidig barndom.

botSTEM kommer att organisera:

 1. Workshop för STEM-utbildning, robotik och ny teknik
 2. En konferens om integrerad STEM-undervisning med stöd av robotar och programmering för barn och elever.

Träffar: 111695